Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3


Klasy TECHNIKUM 4-letniego


Technik Analityk

TECHNIK ANALITYK (klasa 1a)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia i matematyka.

Uczeń otrzymuje tytuł technika analityka uprawniający go do podjęcia pracy w różnych laboratoriach (chemiczne, analityczne, przemysłowe).
Języki obce: język angielski i niemiecki
Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: j. polski, biologia, chemia, matematyka.

Technik Analityk

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ (klasa 1t)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia i matematyka.

Uczeń otrzymuje tytuł technika technologii chemicznej, uprawniający go do podjęcia pracy w zakładach związanych z technologicznymi procesami chemicznymi. W klasie realizowane są przedmioty związane z podstawami konstrukcji i eksploatacji maszyn wykorzystywanych w przemyśle chemicznym.
Języki obce: język angielski i niemiecki
Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: j. polski, biologia, chemia, matematyka.
Uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu zawodowego. Jesteśmy jednym z najlepszych techników w Małopolsce, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi.

Zyskaliśmy również uznanie Fundacji ORLEN - DAR SERCA, która wybrała nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 do realizacji programu stypendialnego "Mistrzowie Chemii", ponieważ jesteśmy szkołą, która zapewnia jakość kształcenia i ogólnego rozwoju stypendystów, daje najlepszym uczniom możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań, oraz wspiera w budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej.

Pracownie chemiczne

Sesje ekologiczne

Tu możesz zobaczyć,
czego się będziesz uczył(-a)

Powrót do strony rekrutacji